+34 722844528   ☎ +34 972071506 info@nousol.org

Projecte Goig

RESUM DEL PROJECTE

Des de l’Associació Socioeducativa NouSol, s’impulsa el Projecte GOIG per la millora de la salut i d’hàbits saludables de persones amb un problema o trastorn de salut mental i perquè gaudeixin d’un recurs lúdic i cultural d’ interès, atractiu per a ells i els seus familiars i entorn afectiu.

Es tracta d’un servei que pretén incrementar la seva qualitat de vida, potenciant l’oci i el temps lliure com un element per la millora de salut mental, treballant la cor-responsabilitat dels participants alhora de programar les sortides. També es pretén incloure socialment a les persones d’aquest col·lectiu mitjançant sortides de cap de setmana lúdiques, d’oci i culturals i de interès dels propis participants . Els professionals que acompanyaran a les sortides estan formats i especialitzats en el camp de la salut mental.

OBJECTIU GENERAL

Incidir en la millora de la qualitat de vida i la salut tant física, psíquica i emocional de persones amb problemes de salut mental que participen voluntàriament al projecte,treballant la corresponsabilitat en la gestió i organització de les sortides d’oci, lúdiques i culturals de cap de setmana del seu propi interès.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Promoure l’oci com a eina terapèutica dins del camp de la salut mental.

  • Potenciar la capacitat de gestionar el seu propi temps lliure.

  • Combatre l’estigma social del que aquest col·lectiu n’és víctima i que els hi provoca descompensacions emocionals i mentals, empitjorant el seu estat de salut.

  • Oferir un servei estable i continuat de sortides de cap de setmana.

  • Involucrar als familiars i entorn afectiu en les sortides, per tal de crear un grup el màxim heterogeni possible.

DESTINATARIS/ES

Aquest projecte va enfocat a adults que pateixin algun tipus de problema o trastorn de salut mental de les comarques gironines i a les seves famílies i/o entorn afectiu.

Els requisits per poder gaudir de les sortides del projecte GOIG són:

  • Patir algun trastorn de salut mental.
  • Ser persones amb un cert grau d’autonomia, preferiblement un grau d’autonomia valorat per la generalitat d’entre 0 i 1.
  • Ser persones que es mediquin de forma autònoma.
  • Acceptar voluntàriament participar del projecte.

 

_