+34 722844528   ☎ +34 972071506 info@nousol.org

Projecte Enxarxa’t

RESUM DEL PROJECTE

Des de l’any 2015 s’ha disparat la rebuda de menors estrangers no acompanyats a Catalunya. Aquest 2018 trencarà tot els pronòstics i tancarà amb dades record. Actualment molts dels serveis que treballen en aquest àmbit estan saturats i molts d’aquests joves queden en situació de vulnerabilitat. Per aquest motiu NouSol engega el Projecte Enxarxa’t per tal de desenvolupar un programa específic d’integració i formació per aquest col·lectiu.

OBJECTIU GENERAL

Aconseguir la integració i la formació del joves estrangers no acompanyats.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Donar una primera formació instrumental (alfabetització) en llengua catalana.
  • Fer un primer treball d’acompanyament psicoemocional de les persones que acaben d’arribar.
  • Oferir un primer acompanyament als joves estrangers no acompanyats al coneixement de l’entorn social i jurídic.

ACOMPANYAMENT I DERIVACIÓ

L’objectiu final de la intervenció és que els joves puguin ser usuaris dels serveis normalitzats, tant pel que fa a la formació com pel que fa a l’acompanyament psicoemocional. En aquest sentit, ens coordinarem i derivarem els casos pertinents a aquests serveis:

  • Pel que fa a l’entorn laboral: Servei d’Ocupació de Catalunya, Serveis Municipals d’Ocupació…
  • Pel que fa a la formació instrumental: Escoles d’adults, Consorci per a al Normalització Lingüística…
  • Pel que fa a l’acompanyament psicoemocional: Seguiment i derivació dels serveis propis de la Xarxa de Salut Mental.

DESTINATARIS

Joves estrangers no acompanyats a les comarques de Girona de diferents orígens, la majoria orígens magrebí i subsaharià.

METODOLOGIA D’INTERVENCIÓ

El context del projecte és d’ubicació en l’entorn proper. Per tant, es fa una aposta pels serveis locals com a primer receptor immediat. Això exigeix alhora una responsabilitat política d’una inversió des de l’àmbit públic.

Des de la perspectiva didàctica, partirem dels principis de l’educació popular. En aquest marc parlem d’una metodologia participativa que faciliti aprenentatges significatius. Amb aquest objectiu farem ús en aquest apartat formatiu de la “Guia per als cercles de conversa”. És un material elaborat en el marc del Pla Local de Formació de Salt, considerat des de la nostra entitat una experiència a lloar per la seva qualitat com a projecte nascut des de la comunitat saltenca en l’àmbit soci-comunitari. Aquest es basa en aspectes bàsics de situacions de conversa habituals.

Tanmateix, i com no podria ser d’altra manera parlant de població jove, l’ús de noves tecnologies i xarxes socials també serà molt present com a eina de treball en els diferents mòduls.

Pel que fa al coneixement de l’entorn, es faran recorreguts per tal de conèixer la xarxa de serveis i circuits. Es treballaran aspectes com la familiarització amb l’espai físic, la terminologia concreta i l’ús dels mitjans de transport de la zona.La dramatització de breus escenes quotidianes sobre els diferents àmbits que es tracten facilita posicionar-se, mitjançant la representació de diferents rols i presentar possibles circumstàncies que poden sorgir en l’entorn social immediat.

En la vessant psicoemocional insistim en la importància de disposar de persones referents amb qui poder establir vincles. Es facilitarà l’ acompanyament des d’un treball d’emprenedoria des de l’escolta activa i partint de les situacions individuals dels joves. També es contribuirà en l’elaboració del dol del procés migratori, en el  desenvolupament de les potencialitats. Un altre aspecte a introduir serà el dels valors socials. El fet de compartir en grup l’experiència també aporta un valor.

Pel que fa a l’avaluació, serà individual i grupal, de forma contínua. En funció d’aquesta s’aniran adaptant aspectes metodològics o de continguts.

Projecte de NouSol, contractat  per el Departament de Treball i Família de la Generalitat de Catalunya.