+34 722844528   ☎ +34 972071506 info@nousol.org

De l’exclusió la inclusió d’infants, joves i dones

El projecte de l’exclusió a la inclusió d’infants, joves i dones de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, vol prevenir que infants en situació de vulnerabilitat, joves en fase de formació i dones desplaçades internes estiguin obligades a fer treballs forçats o a demanar diners al carrer gràcies a l’empoderament econòmic de la comunitat, les persones i la mateixa família en el cas dels infants. En tots els casos són beneficiaris que participen de les activitats de l’ASOF on també se’ls proporciona un acompanyament per millorar el seu benestar bio-psico-social. A través de la identificació d’activitats productives que puguin aportar resultats i benefici econòmic a les persones beneficiàries, l’ASOF concedeix microcrèdits tan grupals – per iniciar un projecte nou – o individuals – per a persones que ja tenen un projecte comercial – per poder desenvolupar una activitat econòmica que permeti obtenir recursos i així contribuir amb la seva autonomia així com al desenvolupament durable de les persones que formen part de l’ASOF i també del barri de Sarfalao de Bobo-Dioulasso on es troba ubicat el centre.

JUSTIFICACIÓ

El projecte de l’exclusió a la inclusió d’infants, joves i dones de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, vol aconseguir fomentar l’economia familiar a través de l’entrega de deu microcrèdits de 200.000 XOF (305 €) a dones que lideren activitats productives i que tant elles com els seus fills i filles formen part de l’ASOF. A Burkina Faso la càrrega familiar i la cura dels fills i filles recau sobre les dones de la família. En aquests casos, doncs, no es tracta de reproduir el mateix sistema de dominació sobre les dones i el rol de gènere preestablert dins l’entorn familiar, sinó dotar-les d’un procés d’empoderament i independència financera que les permeti prendre decisions sobre la seva vida sense el vistiplau dels homes de la família. En aquest sentit, s’estableix un lligam amb les dones beneficiàries del microcrèdit per incidir en la formació i conscienciació de la importància de l’escolarització dels seus fills i el seguiment escolar: fer els deures, prestar atenció al seguiment acadèmic i acompanyament en el creixement personal dels infants. Durant tot aquest procés es va creant una relació de confiança amb la família  on es coneix el motiu pel qual la família es troba en situació de vulnerabilitat, se saben quins drets són vulnerats i s’aconsegueix la informació necessària per a fer un acompanyament a l’infant i també a les dones caps de família. La falta d’autonomia econòmica, la formació o no tenir la documentació necessària per aconseguir el certificat de naixement o el document d’identitat és un problema que exclou els infants de qualsevol ajuda social, inscripció escolar o del dret humà a tenir la documentació en ordre. El problema central al qual s’enfronta aquest projecte, doncs, és a la falta de recursos econòmics de les persones membres de l’Associació per l’Escolarització d’Orfes de Burkina Faso (ASOF).

OBJECTIU GENERAL

Incidir positivament en gaudir del dret humà a viure una vida digna dels infants, joves i dones (adultes) en situació de vulnerabilitat que pertanyen a l’Associació per a l’Escolarització d’Orfes (ASOF) de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso.

 

AMB EL SUPORT DE