+34 722844528   ☎ +34 972071506 info@nousol.org

Programa de reinserció social i familiar

El projecte de l’exclusió a la inclusió d’infants i joves en situació de vulnerabilitat de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, vol aconseguir la inclusió social d’infants i joves en situació de carrer a través d’un programa de reinserció familiar i social on cinc infants o joves en situació de carrer seran acollits al Centre d’acollida de tres a sis mesos. Els infants seran escolaritzats i els joves seran inscrits en una escola d’oficis o faran pràctiques en una empresa. Al mateix temps es treballarà amb la família per preparar el retorn de l’infant o el jove. Es farà un estudi socioeconòmic de cada una d’elles i un pla per crear o ampliar els seus negocis, intentant sobretot apoderar econòmicament a les dones dels nuclis familiars per tal que obtinguin millorar la seva situació econòmica i puguin mantenir amb solvència el seu fill. Això serà possible amb la concessió de microcrèdits sense interessos i pagant quotes adaptades a la seva realitat econòmica. Després del retorn es farà un seguiment continu tant del retorn familiar com del negoci creat o ampliat. Aquest programa es pretén realitzar dues vegades durant aquest 2021 per tal que deu infants o joves tinguin la possibilitat de sortir de la situació de carrer i puguin gaudir plenament del dret a viure en família.

ANTECEDENTS

NouSol ONG i l’Associació Tié van signar un conveni de col·laboració a principis del 2018, i van obrir, a l’agost d’aquest mateix any, el Centre d’acollida de Bobo-Dioulasso. Gràcies a aquesta obertura els infants i joves en situació de carrer compten amb un recurs estable on poden ser acollits i se’ls proporciona menjar, atenció sanitària, instal·lacions per a la higiene personal, suport emocional, educatiu i acompanyament de retorn en família. El Centre disposa d’un equip professional format per un administrador del projecte que és educador social, el director del Centre que és educador social, un integrador social i un educador referent (que va ser un nen del carrer i antic usuari del centre) i dos vigilants. Tot l’equip professional i voluntari coneix les llengües de les diferents ètnies dels infants i joves, el què permet un contacte proper i fluid amb ells, ja que la majoria no parla francès a causa de la manca d’escolarització.

JUSTIFICACIÓ

L’any 2016 el Ministeri d’Acció Social de Burkina Faso va realitzar un estudi i es van comptabilitzar 10.000 infants i joves en situació de carrer i d’aquests uns 1.000 a Bobo-Dioulasso, ciutat situada a pocs quilòmetres de les fronteres de Costa de Marfil i de Mal i lloc de pas des d’altres països limítrofs. A causa d’això operen moltes màfies d’esclavitud infantil que es dediquen a captar infants i joves vulnerables o en situació de carrer. També traslladen infants i joves vulnerables d’altres poblacions per les vies de comunicació de la ciutat. Normalment, les màfies treballen en xarxa amb les empreses de transports privats de passatgers o mercaderies, amaguen els infants i joves en els autobusos o camions. Altres vegades es traslladen pel seu propi peu, animats per les falses esperances de millorar la seva situació i la de la seva família. Molts d’ells acaben sent explotats a les mines d’or en diferents punts del país, o bé en les plantacions d’arròs de Mali o en les plantacions de cacau, plàtans, pinyes de Costa de Marfil.

Respecte a Burkina Faso les greus desigualtats existents són provocades pel context socioeconòmic i demogràfic, en tant que la taxa de fertilitat és de 5,35 fills per dona. La majoria de famílies nombroses es troben en una situació precària i no poden cobrir les necessitats bàsiques dels seus fills o filles; per aquest motiu molts d’ells acaben en situació de carrer, ja que els seus progenitors els hi demanen que es busquin un treball per contribuir a l’economia familiar o que cerquin la manera d’aconseguir la seva pròpia alimentació i pagar les seves despeses. Les nenes i les joves es queden a casa per ajudar a la família en les tasques domèstiques. Molts progenitors desconeixen que els seus fills es troben en situació de carrer i que pateixen tota mena d’abusos. Els infants i joves no demanen ajuda quan tenen problemes per no continuar essent una càrrega més. És per aquest motiu que queden en una situació de completa vulnerabilitat, sense referents, sense límits i sense cap mena de protecció. A més, hi ha la problemàtica de l’estigma social envers els menors en situació de carrer que són tractats de drogoaddictes, lladres, ganduls, etc., definicions que provoquen que perdin la seva autoestima. Un altre de les problemàtiques és el consum de drogues a edats primerenques. Els joves de més edat obliguen a enganxar-se a diferents substàncies als infants perquè després pidolin per aconseguir més droga per a consumir. La droga més consumida és la cola, ja que esnifant aquesta substància els hi fa perdre la gana, perden la por envers les persones adultes i tenen més energia. En molts casos aquesta addicció és definitiva i molts d’ells queden per sempre exclosos de la societat. A tot això se suma la inestabilitat a causa del terrorisme gihadista que provoca desplaçaments forçosos de la població del nord i oest de Burkina Faso cap al sud, deixant desemparats molts infants i joves, com també població de Mali que fuig dels conflictes del país.

OBJECTIU GENERAL

Contribuir al ple gaudi dels drets humans, a viure amb els seus progenitors i tenir les condicions de vida favorables dels infants i joves en situació de carrer de Bobo-Dioulasso.

AMB EL SUPORT DE