+34 722844528   ☎ +34 972071506 info@nousol.org

Polítiques de privacitat

La teva privadesa és important per a nosaltres. En aquesta declaració de privadesa t’expliquem quines dades personals recopilem dels usuaris i com les utilitzem. T’animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals a aquesta web. Els majors de 14 anys podran registrar-se a https://nousol.org com a usuaris sense el consentiment previ dels seus pares o tutors.

En el cas dels menors de 14 anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les vostres dades personals.

En cap cas no es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica oa la intimitat dels altres membres de la família, sense el seu consentiment.

Si ets menor de 14 anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar els teus pares no t’has de registrar com a usuari.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teva privadesa:

 • Mai no sol·licitem informació personal a no ser que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que ens requereixis.
 • No compartim mai informació personal dels meus usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la vostra autorització expressa.
 • Mai utilitzem les teves dades personals amb una finalitat diferent de la expressada en aquesta política de privadesa.

Cal advertir que aquesta Política de Privadesa podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin omplir algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

Nousol ONG ha adequat aquest web a les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals

 • Identitat del Responsable: NouSol Associació Socioeducativa)
 • Nom comercial: Nousol ONG
 • NIF/CIF: G17989781
 • Direcció: C/ Rutlla 20-22. 17002 Girona (Girona, ESPAÑA)
 • Correu electrònic: Info@nousol.org
 • Activitat: Organización No Gubernamental para el Desarrollo

A efectes del previst al Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que m’enviïs a través dels formularis de la web, rebran el tractament de dades d’“Usuaris de la web i subscriptors”.

Per al tractament de dades dels meus usuaris, implemento totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes a la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la teva informació personal

En el tractament de les teves dades personals, aplicaré els principis següents que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requeriré el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t’informaré prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només sol·licitaré dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals les requereixo. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció de la finalitat, t’informaré del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisaré les meves llistes i eliminaré aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenc totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels meus usuaris per part de tercers.

Com hem obtingut les dades?

Les dades personals que tracto a Nousol ONG procedeixen de:

 • Formulari de contacte
 • Interfície de cobrament de donacions
 • Formulari voluntaris

Quins són els teus drets quan ens facilites les dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Nousol ONG estic tractant dades personals que em concerneix, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar-ne la rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. Nousol deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que m’hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment
 • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada
 • El tractament es fa per mitjans automatitzats

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tenen dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per exemple per comentar un post, enviar un correu al titular, subscriure’s o fer alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable Nousol ONG. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per https://nousol.org, només com es descriu a l’Avís Legal ia la present Política de Privadesa.

A Nousol ONG hi ha diferents sistemes de captura d’informació personal i tracto la informació que em faciliten les persones interessades amb la finalitat següent per cada sistema de captura (formularis):

 • Formulari de contacte: Sol·licito les dades personals següents: Nom, Email, Telèfon, per respondre als requeriments dels usuaris de https://www.nousol.org. Per exemple, puc utilitzar aquestes dades per respondre a la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa a la web, els serveis que es presten a través de la web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualssevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. T’informo que les dades que ens facilites estaran ubicades als servidors de:
  • Ionos (proveïdor de Nousol), està ubicat dintre de la UE.
 • Interfície de cobrament de donacions: En aquest cas, sol·licito les dades personals següents: Nom, Email, Telèfon, Adreça, DNI, dades tajeta de crèdit, per a Captar donacions puntuals i programar el pagament de cutoes de socis patrocinadors de l’ONG.
 • Formulari voluntaris: En aquest cas, sol·licito les dades personals següents: Nom, Email, Telèfon, “Sexe”, “Ocupació actual”, “Idiomes que parles”, “Data de naixement”, “País i ciutat on vius”, “Estudis realitzats”, per a Recollida de dades de candidats a voluntaris.

Hi ha altres finalitats per les quals tracto les teves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions dús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallo a la política de galetes.
 • Per gestionar les xarxes socials. Nousol ONG pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de https://www.nousol.org, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions dús, polítiques de privadesa i normatives daccés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per lusuari de Nousol. Tractarà les dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de Nousol ONG. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas faré servir els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, NouSol Associació Socioeducativa (Nousol ONG) amb domicili al c/ Rutlla 20-22. 17002 Girona (Girona, ESPANYA) , Girona, 17002 serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

Nousol ONG no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. Tot i això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els estàndards de seguretat més estrictes.

Remarketing

La funció de remàrqueting em permet arribar a les persones que hagin visitat https://nousol.org anteriorment i associar una audiència determinada a un missatge concret. El remàrqueting és un mètode per aconseguir que els usuaris que han visitat el meu lloc ho tornin a fer.

Com a usuari de https://nousol.org t’informo que estem recopilant informació per a aquesta funció de remàrqueting a https://nousol.org.

La informació que recopilo gràcies a aquesta funció és recollida per les galetes de Facebook. Pots conèixer les dades que recopilen aquestes galetes en les següents polítiques de privadesa de cada servei:

Si no voleu que la vostra informació sigui recopilada per aquestes galetes, podeu inhabilitar l’ús de galetes de Google a través de la Configuració d’anuncis de Google. També podeu inhabilitar l’ús de cookies d’un proveïdor tercer a través de la pàgina d’inhabilitació de Network Advertising Initiative.

Aquest tipus de serveis permet interactuar amb xarxes socials o altres plataformes externes directament des de les pàgines del web. Les interaccions i la informació obtinguda per aquesta web sempre estaran sotmeses a la configuració de privadesa de l’usuari a cada xarxa social. En cas que s’instal·li un servei que permeti interactuar amb xarxes socials, és possible que, encara que els usuaris no utilitzin el servei, aquest reculli dades de trànsit web relatives a les pàgines on estiguin instal·lats.

Facebook ads

A https://nousol.org utilitzo Facebook ads, la plataforma de publicitat de Facebook, que em permet crear campanyes i anuncis. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

 • Lloc
 • Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
 • Interessos (activitats, aficions, etc.)
 • El que compren a internet i per altres canals
 • Etc.

Les dades obtingudes a través de Facebook ads estan subjectes a aquesta política de privadesa des del moment en què l’usuari deixa les seves dades al formulari d’aquesta web per unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de Facebook amb una finalitat diferent. Puc seleccionar i publicar testimonis de clients als nostres Serveis, que poden contenir informació d’identificació personal, com el nom i/o la ciutat, estat o país on viu . Obtinc el vostre consentiment abans de publicar qualsevol testimoni amb el seu nom. Si es publica aquest contingut, estarà disponible per a altres usuaris dels serveis. Si vols que elimini o esborri el teu nom o testimoni de la nostra web, pots comunicar-te amb https://nousol.org al nostre meu de contacte.

Puc publicar ressenyes dels clients a la nostra web o Serveis, que poden contenir informació d’identificació personal, com el teu nom i/o la ciutat, estat o país on viu. En enviar la seva opinió m’estàs donant permís per publicar la teva opinió als meus Llocs o Serveis. Si publiques aquest contingut, estarà disponible per a altres usuaris dels Llocs o Serveis. La seva publicació també es pot fer pública i no puc evitar que aquesta informació es faci servir d’una manera que pugui violar aquesta Política o la llei. Si voleu que elimineu el vostre nom o revisió dels meus Llocs o Serveis, us podeu comunicar amb https://nousol.org al meu formulari de contacte.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les vostres dades és: el consentiment.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privadesa.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se us demana, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Fins que se sol·licite la supressió per l’interessat

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Moltes eines que utilitzo per gestionar les teves dades són contractades per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, https://nousol.org, comparteix dades amb els prestadors següents sota les seves corresponents condicions de privadesa.

Totes les utilitats ofertes per tercers són estrictament necessàries per al desenvolupament dels nostres meus i han estat seleccionats atenent al compliment dels drets que preservo en aquesta web.

Les empreses següents tindran accés a la informació personal necessària per realitzar les seves funcions com a encarregats de tractament, però no podran utilitzar-la per a altres fins. A més, han de tractar la informació personal de conformitat amb aquesta Política de Privadesa i la legislació aplicable en matèria de protecció de dades.

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware que té com a oficina principal el 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al vostre ordinador, per ajudar a https://nousol.org a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la galeta sobre el seu ús de https://nousol.org (incloent-hi la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units.

Hosting: Ionos, amb domicili a Espanya. Més informació a: https://ionos.es (Ionos, S.L.). Ionos, S.L. tracta les dades amb la finalitat de fer els seus serveis de hosting a Nousol ONG.

Assessoria/Gestoria: Assessoria Jaume Casas S.L, amb domicili a Ava. Jame I, nº 68 – 1er. Més informació a: sense URL (Assessoria Jaume Casas S.L). Assessoria Jaume Casas S.L tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d’assessoria/gestoria a NouSol Associació Socioeducativa.

Plataforma web: The WordPress Foundation, amb domicili als Estats Units. Més informació a: https://wordpress.org (The WordPress Foundation). The WordPress Foundation tracta les dades amb la finalitat de fer els seus serveis de plataforma web a Nousol.

Email màrqueting: The Rocket Science Group LLC d/b/a, amb domicili als EUA. Més informació a: https://mailchimp.com/ (The Rocket Science Group LLC d/b/a). The Rocket Science Group LLC d/b/a tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de correu electrònic màrqueting a NouSol Associació Socioeducativa.

Navegació

En navegar per https://nousol.org es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar lusuari. Entre les dades no identificatives hi ha també les relacionades amb els teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquest web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

 • Google analytics
 • Pixel de Facebook

Faig servir aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la meva base d’usuaris en conjunt.

Secret i seguretat de les dades

https://nousol.org es compromet en l’ús i el tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant-ne la confidencialitat ia utilitzar-les d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar-ne totes les mesures per evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les vostres dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

https://nousol.org no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, NouSol Associació Socioeducativa s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per Nousol ONG per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se de Nousol ONG, haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a https://nousol.org exonerant NouSol Associació Socioeducativa, de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament per part de NouSol Associació Socioeducativa en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privadesa.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a NouSol Associació Socioeducativa en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas no té caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privadesa

NouSol Associació Socioeducativa es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, NouSol Associació Socioeducativa anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, https://nousol.org no fa pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cadascun dels formularis que hi ha al web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Conformement al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, https://nousol.org es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Dubtes o consultes sobre aquesta política o els teus drets

Si tens alguna pregunta o comentari sobre aquesta política, o si tens alguna inquietud sobre la manera com s’ha pogut gestionar alguna informació personal que m’has proporcionat, em pots contactar per correu postal o correu electrònic a: info@nousol.org

Document revisat el 25-05-2022.