+34 722844528   ☎ +34 972071506 info@nousol.org

Qui som

Som una entitat local, sense ànim de lucre, independent, decolonial, intercultural, feminista i antiracista.

PERSONES PROTAGONISTES

Les protagonistes són persones o col·lectius en situació de vulnerabilitat, marginació o exclusió social.

EQUIP PROFESSIONAL

L’entitat no té òrgans de direcció (no es paga cap remuneració per direcció o administració), la coordinació es fa entre la junta directiva i les tècniques que executem els projectes; la majoria estem vinculades al món social i de l’activisme.

COMPOSICIÓ JUNTA DIRECTIVA

Els tres càrrecs més importants de l’entitat els liderem dones, el 80% de la junta són dones. Dues persones de la junta són persones immigrades, el 40%. Una persona de la junta forma part del col·lectiu LGTBI+, el 20%.

 • Presidenta: Rosario Garcia Herrera
 • Vice-president: Mohamed Chriyaa Alami
 • Secretaria: Maria Pilar Beltran Rivelles
 • Tresorera: Soledad Ariadna Salas
 • Vicesecretaria: Ester Bernatallada Ayala
 • Coordinador de l’entitat: Joel López Beltran

LA SEU SOCIAL I FISCAL PRINCIPAL

La seu principal de l’entitat és a l’Hotel d’Entitats de la ciutat de Girona, ubicat al carrer de la Rutlla 20-22. Inscrita en el registre municipal d’entitats de l’Ajuntament de Girona amb el número EH3186. El número de NIF de l’entitat és G17989781.

DELEGACIONS

 • Arbúcies. Inscrita com a delegació al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
 • Arenys de Munt. Inscrita en el registre municipal d’entitats de l’Ajuntament amb el número 74.
 • Barcelona. Inscrita en el registre municipal d’entitats de l’Ajuntament.
 • Cardedeu. Inscrita en el registre municipal d’entitats de l’Ajuntament amb el número 14919.
 • Castellar del Vallès. Inscrita en el registre municipal d’entitats de l’Ajuntament amb el número 766.
 • Celrà. Inscrita com a delegació al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
 • Cervera. Inscrita en el registre municipal d’entitats de l’Ajuntament amb el número 154.
 • Esplugues de Llobregat. Inscrita en el registre municipal d’entitats de l’Ajuntament amb el número 291.
 • Palafrugell. Inscrita en el registre municipal d’entitats de l’Ajuntament amb el número 186.
 • Platja d’Aro. Inscrita en el registre municipal d’entitats de l’Ajuntament amb el número 92.
 • Sabadell. Inscrita en el registre municipal d’entitats de l’Ajuntament amb el número 1479.
 • Salt. Inscrita en el registre municipal d’entitats de l’Ajuntament amb el número 525.
 • Sant Boi de Llobregat. Inscrita en el registre municipal d’entitats de l’Ajuntament amb el número 472.
 • Sarrià de Ter. Inscrita com a delegació al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
 • Guinea Equatorial. Inscrita com a delegació al Govern de Guinea Equatorial.

ORGANISMES DELS QUALS FORMEM PART:

 • Formem part de la Xarxa Catalana del Dret al Temps.
 • Som entitat del grup motor de comunalitats urbanes de Salt.
 • Registrada al Cens d’Entitats de foment de la Llengua Catalana.
 • Formem part del Consell Nacional de les Dones de Catalunya.
 • Formem part del Mercat Social de XES, Xarxa d’Economia Solidària.
 • Formem part del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Girona.
 • Membre de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i de l’alt Maresme.
 • Registrada en el registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 36266.
 • Registrada en el cens d’entitats de voluntariat de Catalunya amb número de cens 001782–000.
 • Registrada en el cens d’entitats juvenils de la direcció general de joventut de la Generalitat de Catalunya amb el número 3624.
 • Registrada en el registre d’Organitzacions no Governamentals pel Desenvolupament (ONGD) de la Generalitat de Catalunya amb el número 590.
 • Registrada en el registre de l’AECID de ‘Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) del Gobierno de España amb el número 2881.

A) MISSIÓ

La nostra missió és l’empoderament de persones o col·lectius en situació de vulnerabilitat a través de l’educació, les arts, el lleure i des de l’acompanyament i el lliurament d’eines i coneixements per adquirir habilitats toves.

B) VISIÓ

La nostra visió és aconseguir ser una organització referent en la innovació social i en el treball en xarxa, duen a terme projectes i models integrals de desenvolupament que generin canvis substancials en les persones i organitzacions amb les quals treballem.

C) VALORS

Igualtat: assumim que totes les persones són lliures i iguals en dignitat i drets, independentment del seu lloc de naixement, idioma, sexe, gènere, tendència sexual, religió, color de pell, pensament polític i de qualsevol altra circumstància o condició. Per això arbitrem mesures de discriminació positiva per garantir que aquesta igualtat es compleixi. 1.1. Mesures de discriminació positiva que l’entitat aplica en el desenvolupament de la seva gestió: 1.1.1. 70% persones contractades per l’Organització seran dones. 1.1.2. 70% persones integrants de la junta seran dones. 1.1.3. 30% persones contractades per l’Organització seran migrants o descendents de primera generació de persones migrants. 1.2. Mesures que afavoreixen la igualtat que l’entitat adopta en els processos de contractació: 1.2.1. En cada procés de contractació s’han de sol·licitar currículum sense foto, sense data de naixement i sense expressió de l’estat civil. 1.2.2. Cada persona contractada subscriurà una acta on es comprometrà a acomplir la seva tasca; també a relacionar-se amb les persones participants i amb qui comparteix el treball d’una manera respectuosa, exempta de tota mena de violència i discriminació, assenyalant expressament el compromís de l’entitat en la lluita contra l’assetjament sexual, i la discriminació per raó de gènere o raça. 1.2.3. Cada persona que tingui un contracte de treball amb l’organització serà informada, sota signatura d’acta, sobre la missió, visió i valors de l’entitat; també pel que diu relació amb el seu enfocament feminista, de colonial, intercultural i de drets humans, per tal que incorpori aquests valors en la tasca per a la qual se li ha contractat. 1.3. Mesures que afavoreixen la igualtat que l’entitat adopta en el desenvolupament de la seva tasca: 1.3.1. Tots els documents que l’organització confecciona estan redactats en llenguatge no sexista. 1.3.2. Totes les imatges, vídeos, referències i textos que l’organització utilitza per acomplir amb la seva comesa estan exemptes d’estereotips, o s’evidencien quan els contenen.

Dignitat: ens assisteix el convenciment que totes les persones són titulars de drets, tenint com a referent tots els tractats internacionals sobre drets humans i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 promoguts per Nacions Unides.

Transparència: desenvolupem els projectes i programes de forma ètica i transparent. Fem rendició de comptes a usuaris, voluntaris i donants.

Interculturalitat: respecte per totes les cultures i els sabers situats.

Treball en xarxa: promoure el treball col·laboratiu amb les diferents agents socials del territori, estenent el teixit associatiu i comunitari.

Protecció del medi ambient: totes i cadascuna de les intervencions que l’entitat realitza procuren no contaminar, dins les seves possibilitats, i reduir la seva petjada de carboni. Per tal motiu, només utilitza paper i tints d’Impressora reciclats, prefereix l’ús de tecnologies de la informació al lliurament de documents, els proveïdors dels diferents productes són cooperatives locals i botigues de segona mà, quan això és possible, prefereix utilitzar productes de proximitat, reutilitza paper, recicla, i diposita els residus no domèstics adequadament a la deixalleria.

Bio-economia: NouSol creu en la gestió des de la sostenibilitat, per tal motiu empra Banca Ètica, subscriu contractes de subministrament de béns i serveis bàsics i d’assegurances amb cooperatives de consum, i forma part d’una cooperativa de crèdit i d’una xarxa d’economia solidària.

Promoció de la llengua i cultura catalana: promoure tant l’aprenentatge de la llengua com de la cultura catalana. Com a eina per a la plena inclusió social, l’augment del sentit de pertinença, participació i la creació de vincles perdurables entre la població d’origen migrant i la societat catalana, així com l’enfortiment del teixit associatiu.

Promoció de la salut: promovem actuacions destinades a fomentar la salut individual i col·lectiva de les persones, així com impulsar l’adquisició d’hàbits i estils de vida saludables mitjançant la transmissió de coneixement i el desenvolupament d’activitats sociosanitàries.