+34 722844528   ☎ +34 972071506 info@nousol.org

Empoderament des de la Saviesa

RESUM DEL PROJECTE

El projecte pretén des d’una perspectiva feminista, de colonial i intercultural, empoderar a les protagonistes contribuint a la disponibilitat, qualitat, acceptabilitat, assequibilitat i sostenibilitat en el temps de les seus DDHH a una vida lliure de violències, mitjançant l’impuls del seu empoderament i autonomia econòmica, i l’entrega de capacitació i formació perquè de forma autònoma siguin capaces d’1) prevenir, detectar i lluitar per a l’erradicació de les violències masclistes en l’àmbit de la parella, el laboral i el sociocomunitari, 2) participar degudament en les estructures de poder de les que ja formen part, estimulant la seva formació i el seu empoderament polític i 3) reapropiar-se dels seus cossos i de la seva llibertat sexual, promovent el seu dret al mateix cos, els seus drets sexuals i reproductius i el dret a la cura, sanació i autocura.

CONTRAPART

La Federació Hakilisigui fou legalment creada l’any 2019. El seu nom Hakilisigui significa, ”saviesa”. Actualment està formada per 1.850 dones productores. Segons els seus estatuts es domicilia a Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, i la seva zona d’intervenció és la regió d’Hauts-Bassins del mateix país.  Com a objectius estatutaris, entre altres, té el d’organitzar a les dones perquè combinin els seus esforços i habilitats per a promoure el desenvolupament i el benestar familiar de les dones, fomentar el seu esperit d’iniciativa i negocis, dur a terme activitats generadores d’ingressos (comerç, restauració, teixit i transformació agroalimentària), dur a terme accions de sensibilització en tots els àmbits, promoure la salut sexual i reproductiva i lluitar contra la violència de gènere.

La seva estratègia és donar suport a les dones en situació de vulnerabilitat per a millorar les seves condicions de vida. Ho fan d’una manera sorora: la que sap fer alguna cosa ho ensenya a la que no en sap de manera que comparteixen coneixements. En paraules de la presidenta la seva finalitat és “mostrar a les dones que una altra forma de viure és possible” fent referència al maltractament del qual són víctimes.

ANTECEDENTS

La Federació Hakilisigui i NouSol treballaren conjuntament durant tot l’any 2021 en el disseny d’aquest projecte. Fou dissenyat a través d’un diàleg intercultural que es va realitzar de forma tant presencial com telemàtica. S’utilitzà un enfocament de colonial a fi d’incorporar en el projecte els coneixements situats de les protagonistes. L’experiència de treball resultà molt enriquidora per ambdues parts i va permetre conèixer una realitat que no es mostra en els mitjans de comunicació: 1850 dones africanes emprenedores i feministes, amb perspectiva crítica i amb anhel de coneixement.

El projecte busca enfortir l’autonomia de les dones que pertanyen a la Federació a través de l’entrega de coneixements i eines que permetin, en primer lloc, dur a terme la seva activitat productiva de manera òptima i completa, des de la perspectiva de gènere i respecte pel medi-ambient. En segon lloc, reapropiar-se dels seus cossos mitjançant l’aprenentatge dels aspectes més importants sobre salut sexual i reproductiva i l’accés a mètodes anticonceptius discrets i gratuïts. En tercer lloc, es vol evitar la normalització de les violències masclistes a través del coneixement de les idees de les líders feministes de la seva pròpia cultura i el reconeixement, respecte, protecció i garantia dels DDHH de les dones. Per això, en primer lloc, ens proposem realitzar diagnòstics conjunts per determinar: el nivell formatiu de les dones que participaran en el programa de formació i les seves àrees d’interès, el nivell formatiu per determinar el nivell de coneixement sobre salut sexual i reproductiva i les necessitats de les dones respecte als mètodes anticonceptius. Posteriorment, es preveu el disseny conjunt de: un programa de formació en alfabetització, llengua francesa, control del procés productiu, producció neta, gestió de residus, comerç just, bones pràctiques laborals, finances, comptabilitat, distribució i màrqueting.

Per altra banda, es desenvoluparà una formació sobre salut sexual i reproductiva, feminisme de colonial, DDHH de les dones i quins mètodes anticonceptius s’adquiriran i oferiran.

La tercera etapa es farà la implementació dels programes de formació i tallers. Primer el programa de formació en alfabetització, llengua francesa, control del procés productiu, producció neta, gestió de residus comerç just, bones pràctiques laborals, finances, comptabilitat, distribució i màrqueting per a 420 protagonistes. En segon lloc, es realitzaran 21 tallers de 4 sessions de 3 hores cada un, per grups de 20 protagonistes, en matèria de feminisme de colonial DDHH de les dones, i estructura d’una xarxa de protecció per víctimes de violència masclista a Burkina Faso. Es preveu arribar a 420 protagonistes. En tercer lloc, es faran 10 tallers de 8 sessions de 3 hores cada un per formar a 100 dones membres de la Federació Hakilisigui amb domicili a les províncies d’Houet, Tuy i Kénédougou com a “promotores de gènere i salut sexual i reproductiva” que després es dissenyaran i implementaran circuits d’accés als mètodes anticonceptius. Cada una d’aquestes activitats tindrà un seguiment conjunt per fer els ajustos necessaris. També es preveu incidir en l’àmbit polític a través de la participació del projecte en una taula de treball que les dones protagonistes tenen amb la Direcció Regional de la Dona. Les protagonistes, a més de rebre una formació per adquirir més coneixements seran assessorades en l’àmbit de la incidència dins de la taula de treball amb la participació d’una professional experta de NouSol.

OBJECTIU GENERAL

Contribuir a la disponibilitat, accessibilitat, qualitat, acceptabilitat, assequibilitat i sostenibilitat en el temps dels DDHH a una vida lliure de violències de les dones que pertanyen a la Federació dels Col·lectius de l’Associació Hakilisigui d’Hauts-Bassins de Burkina Faso.

 

AMB EL SUPORT DE