+34 722844528   ☎ +34 972071506 info@nousol.org

Projecte Macas

RESUM DEL PROJECTE

El Projecte Cooperatiu en salut sexual i reproductiva de dones adolescents de Morona de Santiago pretén millorar la salut matern infantil de la població del Cantó Morona Santiago de l’Equador, així com també abordar les causes de l’alt índex d’embaràs adolescent que existeix en aquesta regió.

Això es durà a terme a través de la formació de xarxes de líders comunitàries, ja reconegudes i acceptades per la comunitat, brindar-los eines sobre salut sexual i reproductiva respectant els seus sabers i la seva cosmovisió, i al seu torn generar trobades de debat entre la població adolescent del Cantó Morona Santiago, perquè des d’una manera horitzontal i intercultural es pugui analitzar la maternitat i paternitat com a elecció. D’aquesta manera es pretén no només aprofundir i reflexionar sobre les desigualtats de gènere existents sinó també pensar altres feminitats i masculinitats possibles en la construcció de vincles més igualitaris.

DESTINATARIS I DESTINATÀRIES

Els destinataris directes són:

  • Dones adolescents urbanes i rurals entre 16 i 18 anys del Cantó Morona.
  • Homes adolescents urbans i rurals entre 16 i 18 anys del Cantó Morona.
  • Referents comunitaris i docents dels adolescents amb els quals es treballés.

Els destinataris indirectes són:

  • A Catalunya, Espanya i el món occidental totes les persones que tinguin accés a les nostres xarxes socials i als documentals audiovisuals, multimèdia o fotogràfics.

OBJECTIU GENERAL

Millorar la salut sexual i reproductiva de les i els adolescents en el Cantó Morona Santiago de Equador.

OBJECTIUS ​ESPECÍFICS

OE1- Empoderar les dones adolescents del Cantó Morona Santiago en relació a la seva salut sexual i reproductiva, a través de l’educació horitzontal, respectant les seves creences i cosmovisió.

OE2- Empoderar i formar en salut sexual i reproductiva amb enfocament de gènere a les i els referents i els i les adolescents.

OE3- Sensibilitzar i educar en salut sexual i reproductiva amb enfocament de gènere als homes.

OE4- Sensibilitzar sobre les realitats existents pel que fa l’embaràs adolescent a Equador.

​RESULTATS ESPERATS

  • Generar xarxes de referents comunitàries.
  • Reconeixement de la corporalitat i la sexualitat
  • Donar eines per construir altres rols possibles.
  • Sensibilitzar sobre els rols femenins i masculins en aquesta comunitat. Promoure el coneixement del cos humà, el seu respecte, cura i harmonia amb la natura.
  • Sensibilitzar sobre els prejudicis que es troben naturalitzats en la comunitat, indagant i treballant els acords socials.
  • Promoure la formació d’una xarxa de líders i lideresses comunitàries, que posteriorment es capacitessin en salut sexual i reproductiva, i així generar un nexe entre la comunitat i el sistema de salut.