+34 722844528   ☎ +34 972071506 info@nousol.org

Formació de llevadores

El projecte cooperatiu en sensibilització en controls perinatals a l’Atles Mitjà, pretén millorar la salut ‘matern infantil’ i el benestar de les dones embarassades i dels nens, a través de la capacitació de les llevadores tradicionals, actualització de les llevadores professionals i la cooperació entre les dues i el sistema de salut local, que d’altra manera no tindrien accés als serveis de salut, a causa de les barreres socioculturals, pels limitats recursos personals o condicions de vida remotes.

LES LLEVADORES

També anomenades Midwife, són persones amb coneixement per atendre parts i oferir serveis de cura prenatal i ginecològic. A més, brinden suport emocional durant l’embaràs, a l’hora del part i al puerperi. La seva filosofia s’enfoca en què l’embaràs i el part són esdeveniments naturals de la vida. Hem de definir aquí dos tipus de llevadores, ja que el projecte es basa en la capacitació i la col·laboració entre totes dues.

LA LLEVADORA PROFESSIONAL (LP)

És un professional de la salut que s’ha graduat d’una capacitació tècnica o universitària, treballa dins del sistema de salut pública o privada, atén el part en hospitals i clíniques (en alguns països també el part domiciliari) i la seva formació i experiència és principalment en hospitals i zones urbanes. Treballa generalment en hospitals i clíniques, juntament amb metges, infermeres i la resta de l’equip de salut. Realitza controls prenatals, atén l’embaràs, part i postpart fisiològics, i detecta i deriva adequadament l’equip mèdic els casos que presenten patologia. En general són dones que realitzen els seus estudis en la seva joventut i comencen a exercir la seva professió sense haver tingut fills.

LA LLEVADORA TRADICIONAL (LT)

És una dona adulta que ja ha tingut fills, que assisteix a la mare durant el part i postpart, i que ha adquirit els seus coneixements de obstetrícia per si mateixa o per aprenentatge amb altres llevadores tradicionals. Tot i que les característiques individuals de les LT varien d’unes cultures a unes altres, hi ha alguns punts comuns que no reconeixen fronteres. En general, la LT és una dona madura que forma part de la comunitat en la qual presta els seus serveis, parla l’idioma local i no només comprèn el sistema cultural i religiós sinó que forma part integrant. La LT sol ser una dona ponderada i intel·ligent, elegida per les dones de la seva família o comunitat a causa del seu sentit pràctic i experiència. Moltes LT tenen una personalitat dinàmica i gaudeixen d’una autoritat reconeguda en la comunitat, gaudeixen ja de la confiança de les mares i del respecte en el si de la comunitat.

La majoria de les morts i les lesions degudes a l’embaràs i al part es poden evitar analitzant i tractant les seves causes més profundes. Però per fer això, la comunitat ha de veure més enllà de l’experiència particular de cada dona. Cal analitzar els perills comuns que afecten a totes les dones durant l’embaràs i el part.

Com les llevadores tenen més experiència que ningú amb el part, elles poden explicar a altres persones de la comunitat per què algunes dones moren o es lesionen durant el part. Les famílies, les llevadores i altres treballadors de salut i membres de la comunitat poden treballar junts per fer grans i petits canvis, que millorin la salut de tots. Quan totes les persones d’una comunitat s’interessen en la salut i treballen per ella, poden aconseguir molt més que una sola llevadora.

Una revisió Cochrane va trobar que en comparació amb altres models d’atenció, l’atenció de dones per llevadores condueix a menys morts fetals durant la primera meitat de l’embaràs, menys hospitalitzacions durant l’embaràs, menor ús d’analgèsics durant el treball de part i el part, i més parts vaginals espontanis.

Tots els estudis inclosos en aquesta revisió es van dur a terme en països d’alts ingressos (Austràlia, Canadà, Nova Zelanda i el Regne Unit), però atès que les llevadores són prestadores primàries d’atenció prenatal en la majoria dels països de baixos ingressos, les troballes de la revisió probablement són extrapolables a l’atenció de la salut de les dones als països de baixos i mitjans ingressos.

PROTAGONISTES

  • Les Llevadores tradicionals de la zona de l’Atles Mitjà.
  • Les dones i nens de les poblacions aïllades i remotes de la zona de l’Atles Mitjà.
  • Les Llevadores professionals que treballen als hospitals de l’estat de Beni-Mellal.
  • Les Llevadores tradicionals que NouSol ONG formarà en poblacions aïllades i remotes.

Parteras del Atlas Medio, Marruecos

AMB EL SUPORT DE: